11/24/2005

CIMAM konferansı, Sao Paulo

12. Documenta’nın küratörü Roger Conover "CIMAM" konferansında bir aracı (agency) ve medya (medium) olarak sergi konusunu ele aldı. Conover sömürge-sonrası uygulamacı sanat pratikleri ötesine geçişi irdeliyor. Yani, kimlik üretimi ve başkalaşımın ötesinde, örneğin taşıyıcılar olarak formların yer değiştirmesinden, göçmenleşmesinden, bir kültürden bir başka kültüre kaymasından ne tür pratikler çıkarsanabileceğine de işaret ediyor. Ancak, göründüğünün aksine, bu tutum formalizmle değil, bir iletişim biçimi olarak sergi modelleriyle ilgili. Sergi sözcüğü Türkçe’de satışa sunmak üzere yere sermek ya da şu ya da bu biçimde bir çerçeve belirlemek o çerçevenin içinde bir sunum yapmak anlamına da gelebilir. Çerçevenin içinde içerik derlenip sunulması (cam altı tezgahları, yere serili bez üzerinde aranjman, vs,) Hüseyin Alptekin-Michael Morris (Heterotopia, 1991) Vahap Avşar (Sıfır/Cypher1992) gibi işlerde gündeme gelmişti. Hatırlarsınız.
CIMAM: http://www.cimam.org/
http://forumpermanente.incubadora.fapesp.br/portal_en

unbelonging/ait ol(a)mama

Conover konuşmasında bir fotoğraf detayı gösterdi. Bir dizi Fas kökenli erkek genç. Amsterdam’da, bir binanın önünde, birlikte ama birer birer, tam da beraber olmaksızın, daha doğrusu kenetlenmeksizin durmaktalar. Zoom back: Bu gençler ne kuzey Afrika kökenlilerin düzenlediği ve ancak izleyebildikleri bir protesto gösterisine alınmışlar ne de önünde durdukları belediye binasıyla bir aidiyetleri olabilir . Ait ol(a)mama, edilmeme. 

Giorgio Agamben, çıplak hayat.