12/15/2005

9B-Arkitera, Pelin Tan Söyleşisi

9.Uluslararası Istanbul Bienali Kuratörleri Vasıf Kortun ve Charles Esche ile Söyleşi...

Günümüzde, kuratörün görevi bir sergi inşa etmek, sanatçı seçmek, malzeme ve objeyi bir araya getirmek değildir; farklı bir kamusal ve temsil alanına işaret eden ve kültürel bir dönüşümü tetikleyecek uygulanabilir eleştirel söylemler üretmek artık “kuratöryel yaklaşım” dediğimiz bir pratiğin ana eksenini oluşturmaktadır. 9.Uluslararası Istanbul Bienali; hem yurtdışında hem de yurtiçinde sadece formal sergi/sergileme pratiği değil, sürece dayanan, operasyonel pratiğe sahip, sanatın altyapısını doğrudan etkileyen projeler yapmış iki kuratör Vasıf Kortun ve Charles Esche tarafından gerçekleştirildi. Kortun ve Esche ile karşılaştırmalı yerel moderniteler, yerel etik, “kent”in kültürel dönüşümdeki rolü, tekilliğin siyasi temsili, “karşılaşma”, kamusal alanın tahayyülü ve sanatın rolü üzerine söyleşi gerçekleştirdik...

Bakınız:
http://www.arkitera.com/interview.php?action=displayInterview&ID=25