12/23/2005

The Egyptian Museum

2010'da açılacak olan yeni The Egyptian Museum [Mısır Müzesi] 550 Milyon ABD Doları tutacakmış. Bu, Mısır ve Türkiye arasında bir karşılaştırma getiriyor. Bildiğim kadarıyla, Türkiye'de benzer bir plan, ciddi yenileme ve güncellemeye muhtaç kamu müzeleri için yok. Aslen tek-destekleyiciye bağlı, daha küçük özel müze ve müze girişimleri bu devasa boşluğu örtüyor. Bu kurumların, daha önce bu blogda yazdığım gibi markalaşmış kültüre yatırım yaparak birbirleriyle manasız bir yarışa girme tehlikesi ortada. Olan oldu, devlet kültür sorumluluğunu özel sektöre havale etti. Yani, effektif olarak kültür sermayesi özelleşti/özelleştirildi. Banka galerileri, kültür merkezleri derken, birbirlerinden farklı özel kurumlar evrilerek müzeler doğurdular. Yeni müzeler de yolda. Bu tehlikeyi bertaraf etme için, birbirlerinin alanını çiğnemeden, gerektiğinde ortak kaynak idaresine bile başvurarak daha entegre programlar izlemeye yönelebilirler. Bir müze Network'ünden tüm taraflar, özellikle kamu kazançlı çıkacaktır.

Yarışmaya çalışmayan yarışkan bir sinerji...