2/14/2006

Bir müzayede rekoru daha: agresif fiyatlandırma

Londra Kış Müzayedelerinde 451 Milyon Dolar'lık eser satılmış.

Konu hakkındaki yazıdan öz sözler:
"Ruslar Petrodolara boğulmuş durumdalar ve bu para sanat piyasasına ya girecek ya girecek".
Marc Regenbaum
Helios Partners Fund Management, New York

Irklara, Ülkelere ve bölgelere de yüzdeler de yapmışlar:
"Asyalılar Sotheby's güncel satışın %8ini topladılar ve Warhol, Lucian Freud ve Gerhard Richter'in değereni yükselttiler. Orta Doğu'lu alıcılar empresyonist ve modern alımların %2sini oluşturdular. Amerika'lılar ise her iki müzayedenin de %30unu. Müzayedecilere göre Ruslar aslen Rus sanatı alıyorlar".