2/06/2006

UNESCO RAPORU

UNESCO'nun yayınladığı Seçili Kültürel Hizmetler ve Ürünler Akışı 1994-2003 adlı raporuna göre Türkiye düşük orta gelirli ekonomiler arasında olmasına rağmen , Brezilya, Rusya Federasyonu, Güney Afrika ile birlikte 100 Milyon ABD dolardan fazla kültürel ithalat yapmış gözüküyor. Türkiye'nin toplam kültürel ithalatı 164 Milyon, ihracatı ise 49.5 Milyon civarında. Raporun bir ilginç yönü en yüksek hacimli küresel ticaret yapan 5 ülkenin görsel sanatlar ve tarihsel miras ithalat ve ihracatında da liste başı olması.

Haber için:
http://www.theartnewspaper.com/article01.asp?id=167

Tüm UNESCO raporunu aşağıdaki adresten PDF olarak indirebilirsiniz:
www.uis.unesco.org/template/pdf/cscl/IntlFlows_EN.pdf