7/26/2006

Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği'nden haber

KAOS GL DERGİSİ YASAKLANDI!

Türkiye'nin tek eşcinsel dergisi Kaos GL'nin Yaz 2006 tarihli 28. sayısına, Ankara 12. Sulh Ceza Mahkemesince matbaadan geldiği gün el konuldu. Pornografinin sorgulandığı ve alanında uzman kalemlerin katkıda bulunduğu dergi “pornografik” bulunarak toplatıldı.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Kaos GL Dergisine 24 Temmuz Basın Bayramı Sürprizi!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu’ndan Cumhuriyet Savcısı Metin Sezgin'in 21/07/2006 tarih ve 2006/1708 Basın Soruşturma Sayılı yazılı talebine, Hakim Tekman Savaş Nemli, "28 sayılı nüshasının ‘pornografi’ dosyası altında yazılan bir kısım yazı içerikleri ve resimlerinin "Genel Ahlakın Korunması" açısından aykırılık teşkil ettiği anlaşılmakla TALEBİN KABULÜ ile adı geçen derginin ilgili sayısının soruşturmaya esas olmak üzere TOPLATILMASINA ve EL KONULMASINA" karar verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nun kararında "'Pornografi' dosyası altında yazılan bir kısım yazı içerikleri ve resimlerinin "Genel Ahlakın Korunması" açısından aykırılık teşkil ettiği" ifadesi kullanılıyor. Ancak bu ifadede, hangi resim ve yazıların hangi gerekçelerle yasaklı bulunduğu belirtilmiyor.

Eylül 1994'ten bu yana düzenli çıkan Türkiye'nin Gey-Lezbiyen Dergisi

Derginin matbaadan geldiği gün, henüz dağıtılmadan yasaklanmasıyla ilk kez karşılaşıyoruz. Eylül 1994'te fotokopi ile yayınına başlayan Kaos GL Dergisi, 1999'un sonunda yasal kaydını yaptırdığında, yine Cumhuriyet Başsavcılığı bilirkişi raporuyla "pornografik/muzır" bulunmamıştı. Derginin yasal kaydının ardından çıkan 2 adet sayısı, Başbakanlık Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu kararıyla kapalı zarfın içinde dağıtılmıştı. Bu örneklerin haricinde Kaos GL Dergisi herhangi bir soruşturma ve uygulamayla yüz yüze kalmamıştı.

Eşcinseller Değil "Genel Ahlak" Değişecek!

24 Temmuz Basın Bayramına denk gelen bu karar ve uygulama, ifade özgürlüğüne karşı bir "sürpriz" olmalı! Karar, cinsiyetçi ve homofobiktir. "Genel Ahlak" ablukasıyla boğulmak istenen açıktır ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gey ve lezbiyenlerin ifade özgürlüğüdür.

En başından bu yana eşcinselliğin sadece cinsellikle, cinselliğin de sadece pornografiyle eş görülmesine karşı söz üretmekte ve mücadele etmekteyiz. İfade özgürlüğü kapsamında olması gereken söz hakkımız aynı zamanda gey-lezbiyen var oluş mücadelemizdir. Açıktır ki eşcinseller değil "genel ahlak" değişecek.

Pornografi değil ama pornografiyi eleştirmek ve sorgulamak yasak!

Bugün, cinsiyetçi bir zihniyetle kadın bedeni üzerinden, günlük basında sıradan bir ifade ve görüntü olarak sunulan ifadeler sorun olmazken, gey-lezbiyen cinselliği üzerinden pornografinin bilimsel, kültürel ve sanatsal eleştirisi, sorgulanması ve irdelenmesi "genel ahlak"a aykırı bir yaklaşım olarak değerlendirilip yasaklanmıştır.

Yazar Ahmet Tulgar, Fatih Özgüven, Güner Kuban, Hasan Bülent Kahraman, Mehmet Bilal Dede, Meltem Arıkan, ressam Taner Ceylan, fotoğraf sanatçısı Bikem Ekberzade'nin de katkıda bulunduğu dergide pornografinin eşcinsellikle ilişkisi değerlendiriliyor.

"Cinselliğin görselliği, görselliğin cinselliği: Pornografi" başlığını taşıyan dosyayla birlikte dünyanın içine battığı pornografi aleminin kapılarını aralıyor ve etrafımızı saran, zihnimizi bulanıklaştıran bütün imgelerin nasıl pornografik öğelere dönüştüğünü sorguluyorduk.

Şimdi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi ve Ankara 12. Sulh Ceza Mahkemesinin kararınca, yazarların, sanatçıların, akademisyenlerin, feministlerin ve gey-lezbiyen bireylerin kendi durdukları yerden "pornografi"yi irdelemeleri ve sorgulamaları yasaklanmış oluyor.

24 Temmuz Basın Bayramı kutlu olsun!

Kaos GL
Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği