11/06/2006

Daniel Ortega da geri geliyor

Adaletin eğrisi Orta ve Güney Amerika'dan çiziliyor.

"The arc of history is long, but it bends toward justice"
Martin Luther King