9/25/2007

Yoz Küratöre Kınama!

Eğitim kurumlarında eleştirel düşünce, sanatsal pratik ve söylem, gündelik olandan, siyasetten ve devlet temayüllerinden korunmak zorundadır.

Üniversite devlet ideolojisini pekiştirmenin yeri değil, aksine saf entelektüel pratiğin desteklendiği ve kollandığı bir ortamdır.

Daha dün New York'da --tüm protestolara rağmen-- Columbia Üniversitesi'nde İran Cumhurbaşkanı Ahmedinecad'ın konuşma yaptığına şahit olduk.


Bir üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi'nin aşağıdaki “kınamayı” kaleme alması karşısında sözüm bitti. İmzalayanlar “Fakülte Öğretim Elemanları”ymış. Doğruysa çok vahim.


MARMARA ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
BASIN BÜLTENİBİENALE KINAMA

10. Uluslar arası İstanbul Bienali Küratörü Hou Hanru'nun Bienal Kataloğu ve Rehberinde yer alan "İmkansız Değil, Üstelik Gerekli: Küresel Savaş Çağında İyimserlik" adlı, özgür sanat ardında gizlenen yanlı ve kasıtlı ifadelerin geçtiği bildirisi bienale gölge düşürmektedir.
Emperyalist güçlere karşı verilen Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın "Kemalist Proje", "tepeden inme bir dayatma" olarak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin aldığı kararlarla uygulanan devrimlerin "yarı – askeri dayatma" ve "demokrasi ilkesine aykırı" olarak nitelendirilmesi ve "Yurtta Sulh Cihanda Sulh" diyen Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük önderi Mustafa Kemal Atatürk'ün "anti hümanist" olarak suçlanması, bilgisizliği aşan kasıtlı bir ifade olarak öne çıkmaktadır.
Son derece hassas zamanlar yaşayan ve toplumsal, etnik kışkırtmalarla karşı karşıya bırakılan Türkiye'de desteklediğimiz bir etkinlik olarak yapılan 10. Uluslar arası İstanbul Bienali küratörünün bu konuda daha duyarlı olmasını ve Atatürk'ün "Sanatkar cemiyette uzun cehid ve gayretlerden sonra alnında ışığı ilk hisseden insandır" sözündeki gibi, ancak bu duyarlılığı taşıyanların "sanatçı" demeye layık olabileceğini hatırlatıyoruz.
Bizler Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları olarak bu talihsiz ifadeleri şiddetle kınıyor ve görüşlerimizi kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz.

Fakülte Öğretim Elemanları Adına
Prof. Dr. Nazan ERKMEN
Dekan


--
MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER KOMİSYONU