10/25/2008

talihsiz bir rastlantı değil
Frankfurt Kitap Fuarının son gününde
bilerek isteyerek alınmış bir karar


Diyarbakır 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nin
20.10.2008 tarih ve 2008/2761 sayılı kararını tanımıyorum.


Konuşma hakkını sınırlayan hiç bir mecrayı da,
Diyarbakır 1. Sulh Ceza Mahkemesi’ni de tanımıyorum.

bu kararı her gün delik deşik edeceğiz.