12/12/2010

Muhakeme yeteneklerini merak ediyorum.

Maliye ‘e-kitap’ı lüks sayarak %18 KDV’yi uygun görmüş. Oysa, normal kitapta vergi oranı %8.


E-kitabın farkı bilgisayar ve zeki cihazlar üzerinde kullanılması mı? Aynı romanın kağıt üzerinde ya da cihazda okunmasının arasındaki %10 vergi farkının kullanıcı açısından ne olduğunu merak ediyorum.


Fransa'da ‘e-kitap'ta vergi oranları %19.6dan %5.5'a indirildi!


Kuşkusuz, E-book gibi dijital içerik sirkülasyonu bir çok ülke için olduğu kadar ABD ve Avrupa Birliği gibi çok devletli, çok eyaletli vergilendirme sistemlerini zorluyor. 18 yy'da temellendirilmiş, 19yy'da yapısallaştırılmış, son yüzyılın son çeyreğinde anlamsızlaşan ve artık tümüyle yeni baştan düşünülmesi gereken vergilendirme ara çözümlerle geçiştirilecek gibi değil.


Bir yazı da burada, E-kitap okuyucularının mahremiyet sorunlarıyla alakalı.